logo_liten_groen_3

FRANCHISE, AGENT-OG DISTRIBUSJONSRETT

 
Franchise er en driftsmetode som stadig flere virksomheter og mennesker kommer i kontakt med.

Franchise som metode griper stadig om seg. I USA regner en med at over 50 % av all varehandel skjer gjennom franchisesystemer. I Norge estimerte vi andelen til ca. 15–20 % så tidlig som i 1998.

Moderne franchise defineres ut fra følgende hovedpunkter:

 • Franchise er en metode for distribusjon av helhetlige forretningskonsepter.
 • Dette skjer gjennom et avtalefestet, tidsbestemt partnerskap mellom to selvstendige parter hvor franchisegiver eier, utvikler, tester og dokumenterer et komplett forretningskonsept som hun eller han gir en lokal driver, en franchisetaker, rett til å etablere og drive.
 • Franchisegiver er forpliktet til å overføre nødvendig kunnskap og gi løpende støtte til franchisetaker i avtaleperioden.
  • Selv om forretningskonseptet har hatt betydelig suksess, passer det slett ikke over alt og til alle tider.

   Advokatfirma HØYREM har lang erfaring med både med franchise og med andre former for distribusjon; som via forhandlere og agenter.

   TA KONTAKT PÅ TELEFON 38 10 08 52. – DET KAN LØNNE SEG!

You are viewing the text version of this site.

To view the full version please install the Adobe Flash Player and ensure your web browser has JavaScript enabled.

Need help? check the requirements page.


Get Flash Player