logo_liten_groen_3

SAMLIV OG SAMLIVSBRUDD

Sakstyper

 • Inngåelse av ekteskap.
 • Separasjon og skilsmisse.
 • Formuesdeling og ektepakter.
 • Avtaler om særeie og felleseie.
 • Avtaler om underhold og bidrag til ektefelle.
  • Generelt

   Når du gifter deg, får det en rekke juridiske konsekvenser. Det gjelder i forhold til hva dere eier, og i forhold til arv, skatt og trygd.

   Hvordan nåværende og fremtidig formue skal ordnes mellom dere kan langt på vei reguleres i en avtale. En slik avtale kalles en ektepakt. Dersom en avtale skal kunne kalles en ektepakt, må den inngås eller utformes i samsvar med lovbestemte krav til slike avtaler.

   Skulle ekteskapet ende med et samlivsbrudd, får det en rekke rettslige følger. Mange er ikke klar over hvor raskt og radikalt et samlivsbrudd kan endre den økonomiske situasjonen. Andre følger ligger lengre frem i tiden og blir derfor lett glemt.

   Like praktisk i dag er fordelingen av ting i sameie mellom samboere ved samlivsbrudd. Foreløbig har vi ingen egen lov om samlivsbrudd mellom samboere i Norge .De fleste er derfor tjent med juridisk bistand til å lage en samboeravtale.

   Faglig kompetanse er ofte ikke nok når en advokat skal bistå personer i en kritisk fase i livet. Vi er derfor særlig opptatt av de menneskelige hensyn som må ivaretas overfor klienter i slike situasjoner.

   Her står det mer om ektepakt, ugift samliv, separasjon og skilsmisse, skifte etter samlivsbrudd og barnefordeling.

You are viewing the text version of this site.

To view the full version please install the Adobe Flash Player and ensure your web browser has JavaScript enabled.

Need help? check the requirements page.


Get Flash Player